[tintuc]Ống hút gạo - sản phẩm an toàn, thân thiện môi trường một trong những sản phẩm được xem là giải pháp thay thế ống hút nhựa trong chiến dịch “nói không với rác thải nhựa” bên cạnh ống hút cỏ, ống hút tre, ông hút giấy tạo nên “tứ đại xanh sạch” trong làng ống hút. Sau đây Zamio gửi đến các những thông tin hữu ích từ ống hút gạo, vì 
Bình luận